jeraby servis, ceske budejovice, jihocesky kraj, jeraby opravy, kladkostroje

Elektronický záznamník událostí na jeřábech

 

Přístroj je určen k záznamu provozních hodin a pracovních cyklů na třech navzájem nezávislých (galvanicky izolovaných) vstupech. Je vestavěn do plastové krabičky, na jejíž zadní stěně (podél kratších bočnic) jsou úchyty vhodné k přišroubování v rozvaděči.

  

 

Přednosti pro výrobce zařízení:

Ukládá do pamětí jak zákazník zacházel s výrobkem (četnost spínání, dohodnuté podmínky provozu, počty a časy přetížení, trvale monitoruje stroj).

 

Přednosti pro uživatele zařízení:

Usnadní rozhodování o pravidelných cyklech prohlídek, údržby, prokáže zda obsluha přetěžuje jeřáb, hlídá maximální provozní hodiny stanovené výrobcem.

 

Popis přístroje a jeho základní funkce:

 

Na spodní stěně jsou připojovací svorky:

-        dvě svorky zcela vlevo slouží k připojení napájecího střídavého napětí (15-24V)

-        tři dvojice svorek v pravé části slouží k připojení sledovaných střídavých signálů 230V, označení vstupů (zleva) souvisí s využitím u jeřábů: Z (zdvih), K (kočka nebo přetížení), P (pojezd).

Po připojení napájecího napětí provede přístroj vnitřní nastavení a na horní řádce displeje zobrazí text "Inicializace …". Pokud se zjistí, že hodnota napájecího napětí pro další funkci nestačí, zobrazí se (na spodní řádce) text "Nízké napájení !" a proces inicializace se opakuje.

 

Aby bylo možno na dvouřádkovém displeji (2x 16 znaků) přehledně zobrazit oba měřené údaje pro všechny 3 vstupy, je použito pravidelného střídání dvou typů zobrazení:

 

-        po dobu 4 sekund jsou zobrazovány provozní doby (jako hlavní údaj přístroje), během tohoto zobrazení je                 v pravém dolním rohu přístroje jedna ze dvou indikací:

 

1)    zkratka právě aktivního vstupu (písmena "Z","K","P" nad svorkami daného vstupu),

2)    nebo (pokud není žádný vstup aktivní informace), v jakých časových jednotkách jsou údaje vyjádřeny texty "sekund", "minut", "hodin". Přitom se předpokládá, že žádný ze vstupů nebude aktivován trvale, takže většinou bude při tomto typu zobrazení indikována časová jednotka.

 

-        po dobu 1 sekundy jsou zobrazovány počty cyklů jako doplňkový údaj, toto zobrazení je v pravém dolním rohu přístroje vždy indikováno textem "[cyklů]".

 

Ve zbývajících 3 rozích (kvadrantech) displeje se zobrazují číselné údaje (naměřené hodnoty) jednotlivých vstupů:

 

-   v levém horním rohu se zobrazí "Z"= a následuje číselný údaj pro vstup „Zdvih“

-   v pravém horním rohu se zobrazí "K"= a následuje číselný údaj pro vstup „Kočka“ nebo „přetížení“

-   v levém dolním rohu se zobrazí "P"= a následuje číselný údaj pro vstup „Pojezd“

-   je možné zaměnit například vstup pro kočku za vstup pro přetížení.

 

K uschování hodnot všech čítačů do pomocné paměti (EEPROM) pro inicializaci při příštím zapnutí přístroje slouží operace zápisu. Přístroj ji samočinně provede ve dvou případech:

 

1)       Když součet trvání aktivních stavů všech vstupů dosáhne od posledního uložení 5 minut; po dokončení zápisu je zobrazen v dolní řádce, na cca 1 sekundu text „Zápis do EEPROM.“ a dále se pokračuje v normální funkci.

2)       Když dojde k poklesu napájecího napětí pod provozní hodnotu, přístroj předpokládá, že došlo k vypnutí napájecího napětí. Pokud se stav čítačů od posledního uložení nezměnil, zobrazí se text "Zápis není třeba." a operace se neprovede. Pokud se stav čítačů od posledního uložení změnil, zobrazí se text "Zápis do EEPROM.". Poté se přejde na úvodní inicializaci - v běžném případě bylo napájecí napětí skutečně odpojeno a tím je přístroj vypnut.

Operaci zápisu může také vyvolat servisní technik během normální funkce přístroje.

 

Parametry přístroje:

 

- mechanické rozměry:            100x74x29 mm

- napájecí napětí: střídavé, 15 až 24 V, odběr max.15mA

- počet sledovaných vstupů: 3, galvanicky oddělené

- proud do každého ze vstupů: max.5 mA při 230V nebo 24V (podle el. instalace jeřábu)

- sledované parametry pro každý vstup:

 

1)       celková doba, po kterou je na vstup přivedeno napětí (max.65535 hodin = 7 roků)

2)       počet změn (impulsů aktivní-neaktivní stav) na vstupu (max.65535 cyklů)

 

- vzorkovací perioda: 5 milisekund

- způsob zobrazení výsledků: zobrazovač LCD (2x 16 znaků) trvale zobrazuje.

 

Servis, modifikace:

Ing. František Bína, tel. (038) 55 22 401, Josef Havlík 602463615